Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

Strona główna

 
 

Prawo a zwierzęta

Ustawa o ochronie zwierząt

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt

Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

Rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt

Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt