O Nas - Kim jesteśmy?


Preambuła Ustawy o Ochronie Zwierząt głosi:
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolną do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

 

Każdego dnia bezdomne zwierzęta czekają na pomoc. 
Zwierzaki te są wyrzucane, zagubione, okaleczone, ranne, bezdomne ... Ich strach i krzywda doznana z ręki człowieka czynią je bezbronnymi. Wszystkie takie zwierzęta po prostu potrzebują naszej pomocy. Zagłodzone, ranne, chore, wycieńczone – nie mówią, swoim zachowaniem proszą 
o pomoc.

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt “ARKA” zarejestrowane 13 grudnia 1999 roku jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc i dedykuje swój czas właśnie takim zwierzętom. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Jakie są nasze cele?

Celem Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt "Arka" jest: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.